Belépési nyilatkozat

Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, aki:

  • bármilyen ország állampolgára vagy hontalan, és
  • a 16. életévét betöltötte, de a 35. életévét még nem töltötte be, és
  • nem áll cselekvőképességét érintő gondnokság alatt, és
  • nem tagja pártnak, párt ifjúsági szervezetének, kivéve azokat, melyekkel az Egyesületnek hatályban lévő együttműködési megállapodása van, és
  • az Egyesület Alapszabályát magára nézve kötelezőnek fogadja el, és
  • vállalja a tagdíj megfizetését, és
  • ellen nincs folyamatban lévő büntetőeljárás, bűncselekmény elkövetéséért jogerősen nincs elítélve vagy nem áll próbára bocsátás alatt.

Pártoló tagi nyilatkozat

Az Egyesület pártoló tagja az a 35 éven felüli személy lehet, aki a tagra vonatkozó egyéb feltételeknek megfelel és tevékenységével, valamint a havi tagdíj összegének minimum kétszeresével támogatja az Egyesületet. A pártoló tagsági jogviszony legfeljebb 1 (egy) évig állhat fenn, abban az évben melyben támogatja az Egyesületet.