Gyakornoki program

 

A Lehet Más a Politika Országgyűlési Képviselőcsoportja

PÁLYÁZATOT HIRDET

szakmai gyakornoki programban való részvételre

 

Kedves Hallgatók!

Szeretnétek megismerni az ökopolitikai gondolkodást, a Lehet Más a Politika Országgyűlési Képviselőcsoportja működését?

Szeretnétek közvetlen betekintést nyerni a törvényalkotási folyamat részleteibe? Fontosnak tartjátok megismerni az Országgyűlés és a parlamenti szakbizottságok munkáját?

Várunk szakmai gyakornoki programunkba!

Milyen területeken kínálunk bekapcsolódási lehetőséget?

 • szakpolitikai elemzés és tervezés
 • sajtó és kommunikáció
 • jog és kodifikáció

Mit várunk a gyakornokoktól?

A munka jellegéből adódóan alapvetően minden gyakornoknak személyre szabott portfóliója lesz, aminek megvalósítását mentora segíti, de döntően ezek a tevékenységek számítanak nálunk klasszikus gyakornoki feladatnak:

 • szakpolitikai előkészítő anyagok, elemzések készítésében való közreműködés, tanulmányokhoz adatgyűjtés
 • bel- és külpolitikai sajtófigyelés, sajtószemlék készítése, közreműködés hírlevelek előkészítésében (magyar és idegen nyelven)
 • szakmai konferenciák, fórumok látogatása és összefoglalók készítése
 • rendezvényszervezésben, kommunikációs kampányokban való részvétel
 • parlamenti vitákról összefoglalók készítése
 • a képviselők szakbizottsági munkájának támogatása
 • szakértői vélemények szintetizálása, becsatornázása
 • nemzetközi jó gyakorlatok feltérképezése.

 

Mik a feltételeink?

 • teljes idejű hallgatói jogviszony a felsőoktatásban
 • befejezett legalább 3 félév
 • egy idegen nyelv ismerete

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • rövid szakmai önéletrajz
 • motivációs levél a kívánt szakterület megjelölésével, a jelentkezés politikai és szakmai indokainak kifejtésével
 • hallgatói jogviszonyról szóló igazolás

A program időtartama:

A gyakornoki program tervezett időtartama: 2019. február – 2019. június, ami lefedi az Országgyűlés 2019. évi tavaszi ülésszakának időtartamát.

A pályázat benyújtása:

A pályázatokat elektronikus úton 2019. február 14. 24:00-ig kell elküldeni a gyakornok@lehetmas.hu címre.

A tárgyban fel kell tüntetni a jelentkező megjelölni kívánt szakterületét. Egy pályázó több szakterületet is megjelölhet.

A pályázatokat bíráló bizottság értékeli, a pályázati feltételeknek leginkább megfelelő jelöltek szóbeli meghallgatására is sor kerül, melyről külön értesítést küldünk.

A pályázatok elbírálásának eredményéről minden pályázó értesítést kap.

 

Adatkezelési tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek történő megfelelés céljából ezúton tájékoztatjuk a pályázatra jelentkezőket, hogy  az adatkezelés célja a megfelelő gyakornok kiválasztása. Az adatkezelés jogalapja a jelentkező hozzájárulása. A kezelt adatok köre: a pályázati anyagban/önéletrajzban szereplő személyes adatok. A pályázatra megküldött anyagok megőrzésére eredménytelen pályázatok esetén a pályázati eljárás lezárultát követő 30 napig kerül sor, ezt követően a teljes pályázati anyag megsemmisítésre kerül.

A személyes adatok kezelője a Lehet Más a Politika Országgyűlési Képviselőcsoportjának Hivatala (postacím: 1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19., telefon: +36-1-441-4540).

Az adatkezelő képviselője: Sipos Nikoletta hivatalvezető (+36-1-441-5156, lmp@parlament.hu).